Ouderenzorg

De huishoudelijke hulp van Hommerson Zorg is voor iedereen die niet alles meer zelf kan in het huishouden een uitkomst. Er kunnen diverse oorzaken  zijn waardoor huishoudelijke hulp nodig is, ook tijdelijke oorzaken zoals een revalidatieperiode of kortstondige ziekte kunnen een reden zijn om hulp te vragen bij die taken in het huishouden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit doen zij door ondersteuning thuis te geven. In samenwerking met uw gemeente biedt Hommerson Zorg de huishoudelijke ondersteuning die u nodig heeft.