Werkwijze en aanmeldprocedure

Huishoudelijke ondersteuning binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld om mensen te helpen die door beperkingen of omstandigheden niet zelfstandig hun huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. De werkwijze voor het aanvragen en ontvangen van huishoudelijke ondersteuning onder de WMO verschilt per gemeente, omdat gemeente enige vrijheid hebben bij het invullen van hun WMO-beleid.

We bieden huishoudelijke hulp aan mensen met een WMO-indicatie. We begrijpen dat het onderhouden van een schoon en georganiseerd huis essentieel is voor het welzijn en de kwaliteit van het leven van onze cliënten. Daarom streven we ernaar om betrouwbare en professionele ondersteuning te bieden aan mensen die extra zorg en hulp nodig hebben bij het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke. De huishoudelijke taken kunnen variëren van het  schoonmaken van de badkamer en keuken, stofzuigen, strijken, afwassen, bed opmaken. 

1. Melding en aanvraag

De eerste stap is om een melding te maken bij de gemeente of het WMO loket van de gemeente of dor dit namens jou te laten doen, bijvoorbeeld familielid, mantelzorger of zorgverlener

2. Gesprek en onderzoek

Na de melding zal de gemeente of een consulent van Hommerson zorg een gesprek plannen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar jouw persoonlijke situatie en behoefte. De consulent zal jouw zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden beoordelen, evenals de mate van ondersteuning die nodig is

3. Indicatie

Op basis van het gesprek en eventueel aanvullend onderzoek zal de gemeente of consulent van Hommerson Zorg een indicatie stellen. Hierin staat welke vorm van huishoudelijke ondersteuning je krijgt toegekend en voor welke periode. Deze indicatie wordt vastgelegd in een zorgplan.

4. Uitvoering en planning

Als de indicatie is afgegeven, wordt de huishoudelijk ondersteuning gestart. Dit kan inhouden dat de huishoudelijke taken worden verricht zoals schoonmaken, boodschappen doen etc. De frequentie en duur van de ondersteuning wordt bepaald in de indicatie

5. Evaluatie

Periodiek wordt een indicatie geëvalueerd om te controleren of de ondersteuning nog steeds passend is. Als je situatie verandert, kun je in de tussentijd ene herindicatie aanvragen.

6. Klachten en bezwaar

Als je ontevreden bent over de huishoudelijke ondersteuning probeer dan eerst in gesprek te gaan met uw thuishulp maar als dat niet helpt ka je ons bellen op 088-3639063 of stuur ons een bericht via de contactpagina en meld daar uw klacht.

Wilt u zich aanmelden voor huishoudelijke ondersteuning?

Neem contact met ons op